GOAL: Sergio Santos, Philadelphia Union - 27th minute