SHOT: Leandro Gonzalez Pirez, Inter Miami - 14th minute