OWN GOAL: Erik Godoy, Vancouver Whitecaps - 53rd minute