GOAL: Jesus Ferreira takes advantage of Michael Barrios deflected pass

GOAL: Jesus Ferreira takes advantage of Michael Barrios deflected pass