GOAL: Joao Plata scores on his own rebound

GOAL: Joao Plata scores on his own rebound