Tim Bezbatchenko named GM

Photo Credit: 
Courtesy of Toronto FC