Perez Goal Analysis

Arlo White and Kyle Martino discuss the potential offside call on Blas Perez's goal.