Perez Goal Analysis

03/31/2012

Arlo White and Kyle Martino discuss the potential offside call on Blas Perez's goal.