YELLOW CARD: Chandler Hoffman goes in the book

Thu, 07/17/2014 - 12:25de la mañana

Chandler Hoffman (LA Galaxy) is shown the yellow card.