Kleberson during his Philadelphia Union debut

Photo Credit: 
Courtesy of Philadelphia Union