Chivas USA midfielder Oswaldo Minda talks to the media.

Photo Credit: 
Courtesy of Chivas USA